Aanbod Mechelen

160613 CAR Turnhout 38

Individuele therapie

Onze therapeuten geven individuele therapie in diverse domeinen:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • communicatie
  • pragmatiek
  • fijne motoriek
  •  grove motoriek
  •  spelvaardigheden
  •  werkhouding
  •  leervoorwaarden
  •  psycho-educatie

Groepstherapie

under construction