Aanbod Turnhout

160613 CAR Turnhout 38

Individuele therapie

Onze therapeuten geven individuele therapie in diverse domeinen:

 • spraak- en taalontwikkeling
 • communicatie
 • pragmatiek
 • fijne motoriek
 • grove motoriek
 • spelvaardigheden
 • werkhouding
 • leervoorwaarden
 • psycho-educatie
160608 CAR Turnhout 4 3

Groepstherapie

Ons aanbod kan jaarlijks variëren naargelang de vraag en nood, maar hieronder alvast een overzicht van de verschillende mogelijkheden:

 • Psycho-educatie voor ouders van kinderen met ASS 
  • Doelgroep: ouders van kinderen met diagnose ASS
  • Doel: inzicht verwerven in het autistisch denken en handvaten krijgen om er dagdagelijks mee om te gaan
 • IMPACT: Improving Parents as Communication Teachers 
  • Doelgroep: ouders van jonge kinderen met ASS
  • Doel: technieken leren toepassen om de sociaal-communicatieve vaardigheden (betrokkenheid, taal, imitatie en spel) van je kind te verbeteren
 • Diverse peuter- en kleutergroepjes 
  • Doel: taalstimulering, sociaal-communicatieve vaardigheden, pragmatiek, perspectiefneming, spel, Sherborne, …
 • Module emotieherkenning
  • Doelgroep: kinderen met ASS uit de lagere school
  • Doel: handvaten  krijgen om in het dagdagelijkse leven emoties te herkennen bij anderen en zichzelf
  • Verloop: sessies voor kinderen en feedbackmomenten voor hun ouders
 • Module eetproblemen
  • Doelgroep: kinderen met ASS vanaf de 3e kleuterklas (zonder mentale beperking)
  • Doel: inzicht verwerven in mogelijke oorzaken van eetproblemen en handvaten krijgen om deze aan te pakken en eventueel nieuw voedsel leren eten
  • Verloop: sessies voor kinderen en feedbackmomenten voor hun ouders
 • Module visualisatie  
  • Doelgroep: ouders van kinderen met ASS
  • Doel: concrete problemen aanpakken door wisselwerking tussen ouders en therapeuten
 • Sociale vaardigheidstraining 
  • Doelgroep: kinderen met ASS uit de lagere school
  • Doel: handvaten krijgen om in het dagdagelijkse leven sociaal vaardiger te zijn
  • Verloop: sessies voor kinderen, feedbackmomenten voor hun ouders

Folder groepsaanbod