Aanbod Veerle-Laakdal

In Carrewiel Veerle-Laakdal wordt zowel individuele als een uitgebreid aanbod groepstherapie gegeven.  Steeds staat de ouder-kind relatie centraal en trachten we de ontwikkeling van elk kind op alle domeinen maximaal te stimuleren. 

160613 CAR Turnhout 38

Individuele therapie

Onze therapeuten geven begeleiding op verschillende domeinen en hanteren hiervoor verschillende methodieken:

 • spraak- en taalontwikkeling
 • communicatie
 • werkhouding en leervoorwaarden voor de oudere kinderen
 • fijne/grove motoriek
 • psychosociale en emotionele ontwikkeling
 • stimuleren van spelvaardigheden
 • psycho-educatie, zowel voor ouders als kinderen
 • ouder-kind relatie
 • Gezinsbegeleiding (ouders, broers en zussen, grootouders,…)
 • Impact (zie folder)
160608 CAR Turnhout 4 3

Groepstherapie

Daarnaast staat Carrewiel Laakdal gekend om zijn sterk uitgewerkt groepsaanbod.  Dit aanbod kan jaarlijks variëren naargelang de noden van de kinderen.  Een greep uit ons groepsaanbod:

 • MAX groep:
  • Doelgroep: jonge kleuters met een ontwikkelingsvertraging, al dan niet gecombineerd met een autismespectrumstoornis of mentale handicap én hun ouders
  • Doel: Stimuleren van verschillende ontwikkelingsdomeinen
  • Zie flyer
 • Sociale vaardigheden:
  • Doelgroep: kinderen met autisme en hun ouders uit de 2de of 3de kleuterklas met een (rand)normale begaafdheid
  • Doel: Stimuleren van sociale vaardigheden door middel van regulatie van emoties, spanning, gedrag en aandacht.
  • Zie flyer
 • IMPACT: Improving Parents as Communication Teachers
  • Doelgroep: kinderen met ASS en hun ouders
  • Doel: technieken leren toepassen om de sociaal-communicatieve vaardigheden (betrokkenheid, taal, imitatie en spel) van je kind te verbeteren
  • Zie flyer
 • 30/30/30 met groep
  • Hier wordt er tweemaal 30 minuten of 1 keer een uur individueel gewerkt met een kind door verschillende disciplines en dit rond bepaalde thema’s. De laatste 30 minuten komen drie kindjes samen en wordt er in groep aandacht gegeven aan sociale interactie, spelgebeuren, beurtname,…
 • Executieve functies:
  • De groepstraining is gericht op het aanpakken van moeilijkheden die kinderen ondervinden in: het plannen en organiseren van activiteiten, het richten van aandacht, volhouden van een taak
  • Zie flyer
 • Nieuw is een aanbod voor het zeer jonge kind (voorschoolse peuters) vanaf september 2020!
  • Doelgroep: kinderen < 3 jaar
  • Doel: Stimuleren van de vroege sociaal-communicatieve vaardigheden, waaronder imitatie, gedeelde aandacht en symbolisch spel om de ontwikkeling op vele gebieden gunstig te beïnvloeden. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan grofmotorische en fijnnmotorische vaardigheden en wordt taalontwikkeling gestimuleerd.
 • Psycho-educatie voor ouders van kinderen met ASS:
  • Doelgroep: ouders van kinderen met diagnose ASS
  • Doel: inzicht verwerven in het autistisch denken en handvaten krijgen om er dagdagelijks mee om te gaan
 • Aanbod van groepsmodules naar ouders, beperkt in tijd en rond verschillende thema’s zoals eetproblemen, …
 • Nieuw in het schooljaar 2020: Aanbod voor broers en zussen en grootouders! Maar hier wordt nog hard aan gewerkt!

Folder groepsaanbod