Klokkenluidersregeling

Elke persoon die een duurzame arbeidsrelatie heeft met vzw KMSL en die, in een werk-gerelateerde context, binnen onze organisatie inbreuken vaststelt zoals opgenomen in bijlage van het arbeidsreglement, kan hiervan melding maken via het intern meldpunt.
Voor zover je dergelijke melding te goeder trouw doet, ben je als melder beschermd tegen vergeldingsmaatregelen.
Deze bescherming geldt eveneens voor facilitators en derden die verbonden zijn met jou als melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werk-gerelateerde context.

Intern kanaal:

  • Via het klokkenluidersmeldpunt via deze link 
                     MELDPUNT KLOKKENLUIDER
  •  Schriftelijk aan: Meldpunt klokkenluider vzw KMSL, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout

 

  • Melders kunnen ook verzoeken om binnen een redelijke termijn een inbreuk te melden via een fysieke ontmoeting.  Een dergelijke fysieke melding kan op afspraak geregeld worden bij de beheerder van het meldpunt via volgende contactgegevens :
    Nico Neyens, tel. 014/40 35 47 (back-up bij afwezigheid : Dirk Van Dun, tel. 014/40 35 22)

 

Extern kanaal:

Melders kunnen ook gebruikmaken van een extern kanaal dat door de overheid wordt opgezet. Een klacht indienen kan dan bij de Federale Ombudsman - Centrum voor Integriteit via volgende kanalen :

 

Pers of andere vormen van openbaarmaking:

  • wanneer een interne of externe melding niet tot passende actie leidt, er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van onmiddellijk gevaar voor het openbaar belang, of dat er een risico op vergelding of het vernietigen van bewijsmateriaal bestaat.