Hoe helpen wij?

Aanmelding

Carrewiel werkt op verwijzing van een arts of een andere externe hulpverlener.  De verwijzing en aanmelding dient te gebeuren uiterlijk begin 3e kleuterklas.

Ouders kunnen zich telefonisch of via het aanmeldingsformulier aanmelden.  Na aanmelding word je door ons gecontacteerd en vindt er een eerste gesprek plaats met de coördinator, jezelf en je kind.  In dit kennismakingsgesprek krijg je uitleg over onze werking en maken we een inschatting of je kind bij ons terecht kan.  Vanaf dit moment staat je kind op de wachtlijst.  We nemen terug contact op als je kind aan de beurt is om het onderzoek op te starten.

Indien je twijfelt of je kind in aanmerking komt voor onderzoek en therapie, neem dan gerust contact op met ons.

160608 CAR Turnhout 53

Onderzoek

Om te bepalen of je kind in aanmerking komt en meer zicht te krijgen op wat je kind nodig heeft van therapie, wordt er een onderzoekstraject opgestart.  Dit traject duurt maximaal 3 maanden en bestaat uit verschillende afspraken met en zonder je kind.  Je kind heeft misschien al onderzoeken gehad in een andere instelling? In dat geval starten we met een verkort onderzoekstraject.

Van zodra er een plekje vrijkomt in het onderzoeksschema waarvoor je kind in aanmerking komt, word je als ouder uitgenodigd voor een uitgebreid intake-gesprek.  Op basis van dit gesprek en documentatie, verslagen, … van andere instellingen wordt er bepaald welke onderzoeken nodig zijn.  Op basis van de resultaten bekijken we samen of je kind binnen ons centrum geholpen kan worden of beter doorverwezen kan worden naar een andere gespecialiseerde zorginstelling.

Indien je kind toch niet aanmerking komt zoeken we samen met u naar de geschikte hulpverlening.

Behandeling

Vervolgens wordt, op maat van jouw kind, een individueel therapieplan opgesteld met verschillende disciplines van ons team.  De behandeling verloopt meestal wel intensief, d.w.z. afhankelijk van de noden en de leeftijd van je kind minimum 2x per week, variërend van 30min tot 3 uur.  De therapie kan individueel of in groep plaats vinden. 

Wij zien ouders als een noodzakelijke partner in het hele traject.  Als ouders en gezin word je op verschillende manieren betrokken in de therapie (therapie van je kind meevolgen, gesprekken met de therapeuten,…).  
Het team evalueert op regelmatige basis de behandeling van je kind en stuurt bij waar nodig.  Dit gebeurt steeds in overleg met jullie als ouders.

Met respect voor de privacy van je kind en jullie als ouders, overleggen we regelmatig met school en/of andere diensten.

Binnen Carrewiel is volgend aanbod mogelijk:

  • individuele therapie
  • groepstherapie
  • ouder(s)-kind sessie
  • schoolcontacten
  • contextgesprekken: met o.a. ouders, hulpverleners, andere belangrijke personen in het netwerk
  • contextverstrekkingen: het netwerk kan beroep doen op onze diensten
  • digitaal aanbod (online gesprekken)
  • outreach bij de zorggebruiker thuis of elders
  • zorgoverleg met betrokken niet zorg-actoren