Administratief - Financieel

vijf tips voor het succesvol opstarten van je administratie

Administratief proces

Een multidisciplinair zorgtraject in ons revalidatiecentrum kan enkel starten indien er een verwijsbrief door een externe verwijzer (arts, CLB of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector) is opgemaakt.

Om recht te hebben op een terugbetaling in de kosten moet uw kind aangesloten zijn bij een ziekenfonds en zorgkas.  Het is uw verantwoordelijk om tijdens de ganse duur van de behandeling in orde te zijn met de ziekteverzekering. 

Je zorgkas moet akkoord gaan met het onderzoek dat je nodig hebt.  Wij zorgen samen met jou voor de aanvraag en de opvolging.

5521388

Financieel proces

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u enkel uw deel (remgeld) van de kosten die verbonden zijn aan het onderzoek van uw kind.

Het bedrag wordt opgelegd door de overheid en wordt jaarlijks geïndexeerd.  Momenteel bedraagt het remgeld 2,15€ (d.d. 01/01/2023) per soort zorgverstrekking.

We onderscheiden volgende soorten zorgverstrekkingen:

  • diagnostische of therapeutische interventies met uw kind (al dan niet met ouder(s) aanwezig)
  • interventies t.a.v. de context (bv. oudergesprek, een gesprek met de leerkracht of andere hulpverlener die betrokken is)
  • interventies op locaties (bij je thuis of ergens anders

 

Het overige deel van de kosten wordt door het ziekenfonds betaald aan Carrewiel.

Per maand ontvangt u per post een factuur met de totale kostprijs.  U betaalt enkel uw persoonlijk aandeel (remgeld).  Wanneer u recht heeft op verhoogde tussenkomst betaalt u niets en worden de kosten gedragen door de Vlaamse overheid.

Wij vragen u om een stipte betaling.  De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.