Erkenning

We zijn erkend door het Departement Zorg (geestelijke gezondheidszorg).  Onze organisatie is gebonden aan de regels en voorschriften die omschreven staan in de ‘Overeenkomst’ die Carrewiel heeft afgesloten met het Departement Zorg.  Dit is ons wetgevend kader waaraan we dienen te voldoen.  Elke medewerker is op de hoogte van de inhoud van deze ‘Overeenkomst’.

Daarnaast zijn we erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).