Over ons

Carrewiel heeft drie vestigingen, verspreid over de provincie Antwerpen. 

Onze visie, waarden en normen

Als centrum staan wij in voor multidisciplinaire behandeling van peuters, kleuters en kinderen tot 7 jaar.  Dit betekent dat elk team bestaat uit verschillende specialisaties zoals:

 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • kinesitherapeuten
 • psychologen / psychologisch consulenten / pedagogen
 • maatschappelijk werkers
 • kinderartsen / kinderpsychiaters
 • vestigingscoördinatoren
 • administratief en logistiek medewerkers
 • directeur

We werken op maat van elk kind.  Dit wil zeggen dat we vertrekken vanuit de noden van het kind en de zorgvragen van het gezin en de betrokken context (school, CLB, COS, RCA, CGG, Huizen van het Kind,…).  We hebben zowel een individueel- als groepsaanbod, zowel naar de kinderen als naar de ouders toe.

We steken in op de brede ontwikkeling van het kind waarbij de ouder-kind relatie centraal staat.  Ouderparticipatie maakt een essentieel onderdeel uit van onze werking.  Inzetten op maximale integratie in onze maatschappij is daarbij onze leidraad.

We hechten belang aan een positief gericht werkklimaat:

 • We werken in een cultuur van open en eerlijke communicatie waarbij respect op de voorgrond staat.
 • We werken competentiegericht vanuit groei en ontwikkeling en trachten gedrag positief te bekrachtigen.

We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Kwaliteitsvolle zorg zit in ons DNA.

We zijn een tweedelijnsdienst.  Dit betekent dat Carrewiel werkt op verwijzing van een arts.  U kan terecht na een voortraject bij de (huis)arts, het CLB, een kinderpsychiater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, ...  We proberen zoveel mogelijk laagdrempelige, toegankelijke zorg aan te bieden.

Carrewiel is een vereniging zonder winstoogmerk.  We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en hebben een overeenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).

160613 CAR Turnhout 54 2 resized v2

Ontdek ons aanbod per vestiging

Elke vestiging werkt vanuit dezelfde visie, waarden en normen maar legt ook eigen accenten wat betreft hun individuele en groepstherapie.  Dit wil zeggen dat het aanbod in elke vestiging verschillend is.

Wil je meer weten?  Klik op de naam van de vestiging en bekijk hoe wij u kunnen helpen.