Over ons

De opdracht van onze organisatie is dat elk kind moet kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven, op diverse levensdomeinen die voor het kind en zijn ouders belangrijk zijn en op een manier waarop het kind zich goed voelt.

Onze bestaansreden zijn de kinderen en hun gezin.  Carrewiel is er niet enkel voor hen maar ook door hen.  Elke medewerker binnen Carrewiel draagt zijn steentje bij om dit doel te realiseren.

Wat we doen

Als centrum staan wij in voor multidisciplinaire behandeling van peuters, kleuters en kinderen tot 7 jaar.  Dit betekent dat elk team bestaat uit verschillende specialisaties zoals:

  • logopedisten
  • ergotherapeuten
  • kinesitherapeuten
  • psychologen / psychologisch consulenten / pedagogen
  • maatschappelijk werkers
  • kinderartsen / kinderpsychiaters
  • vestigingscoördinatoren
  • administratief en logistiek medewerkers
  • directeur

Van waaruit we het doen…onze kernwaarden

We zetten iedereen in kracht en doen dit vanuit gelijkwaardig partnerschap.  Speelsheid is van onschatbare waarden en vertrouwen is onze motor.  Expertise en blijvend leren vormt daarbij ons fundament.

Dit zijn onze leidende principes zowel naar de kinderen en hun ouders als naar onze medewerkers.  Je vindt ze terug in volgende kernwaarden:

Groei

“We zetten iedereen in zijn kracht.”

We helpen iedereen groeien.  Mogelijkheden en kansen worden benut, talenten worden in de verf gezet.  We moedigen daarbij het opnemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap aan.

We leggen de nadruk op maatwerk. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen tempo, waarbij we telkens balanceren tussen het bieden van rust en stabiliteit en het stimuleren en uitdagen.

Speelsheid

“Speelsheid is van onschatbare waarde.”

Een speelse, energieke en creatieve dynamiek draagt bij tot een positieve voedingsbodem die stimuleert en verbindt.  Het zit verweven in onze basishouding, in onze manier van samenwerken en manier van therapie geven.  Het stimuleert experimenteren, zelfexpressie en leren.

Duurzaamheid

“Gelijkwaardig partnerschap.”

Ieder heeft zijn expertise en eigenheid. Niet alleen als expert, maar ook als mens en schakel binnen een geheel. Samen creëren we een verhaal waarbij het perspectief van het kind en zijn ouders ons uitgangspunt is.

Een kind is geen autonoom wezen. Elk kind heeft ouder(s) en zorgfiguren nodig om te leren en hetgeen hij leert in de wereld te zetten.  De betrokkenheid van beide ouders is essentieel willen we komen tot deze duurzame verandering en verankering.

Geborgenheid

“Vertrouwen is onze motor.”

We staan voor open communicatie en zijn oprecht en transparant in wat we doen en niet doen.  Met een open geest luisteren we naar elk verhaal, gesteund door onze stevige visie.

We durven kritisch zijn.  Waar nodig moedigen we aan maar we benoemen ook wat moeilijk gaat.  Dit creëert een veilige omgeving en zorgt voor vertrouwen om zaken te kunnen ondernemen en uit te proberen.

Professionaliteit

“Expertise en blijvend leren vormt ons fundament.”

Onze kwalitatieve zorg wordt versterkt door onze expertise en drang naar leren en verbetering.

Het gebruik van evidence-based methodieken vormt onze basis.  We houden de vinger aan de pols en nemen de tijd om elkaar te ontmoeten, te beluisteren en te ondersteunen.

Deze kruisbestuiving, expertisedeling en drang naar leren zorgt voor verdieping van kennis en stimuleert vernieuwing en groei in onze organisatie.

Hoe we het doen…op weg naar duurzame verandering en verankering

Wij willen duurzame verandering realiseren in het leven van een kind en zijn ouders. Onze focus gaat verder dan enkel de behandeling van het kind. De begeleiding van een kind en zijn ouders is steeds gericht op 4 pijlers die er voor zorgen dat hetgeen in ons centrum wordt aangeboden duurzaam verankert geraakt in de thuisomgeving van een kind. Gedurende de begeleiding kan de focus en intensiteit op deze pijlers verschillend zijn maar ze blijven wel alle 4 aanwezig.

160613 CAR Turnhout 54 2 resized v2

Ontdek ons aanbod per vestiging

Elke vestiging werkt vanuit dezelfde visie, waarden en normen maar legt ook eigen accenten wat betreft hun individuele en groepstherapie.  Dit wil zeggen dat het aanbod in elke vestiging verschillend is.

Wil je meer weten?  Klik op de naam van de vestiging en bekijk hoe wij u kunnen helpen.