Inzage/afschrift dossier

In functie van onze werking houden wij informatie die relevant is voor het revalidatietraject van uw kind bij in een dossier.  Dit dossier wordt op een veilige plaats bewaard.

Als ouder van uw kind jonger dan 12 jaar en als zorggebruiker zelf hebt u altijd recht op inzage en/of afschrift van uw dossier.  U mag ook altijd vragen om gegevens in het dossier te corrigeren.

Wilt u graag het dossier inkijken of wenst u een afschrift van uw dossier?  Spreek gerust 1 van onze therapeuten aan en zij bekijken samen met u hoe dit te organiseren.

Je vindt de werkwijze ook terug in de informatiebrochure die je van ons hebt ontvangen.

Via onderstaande documenten kan u schriftelijk een afschrift/inzage van uw dossier aanvragen, maar ook een vertrouwenspersoon aanstellen om de belangen van uw dossier te behartigen.

Wij vragen hier geen vergoeding voor.

 

U kan de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren terugsturen:

  • u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar het adres van de vestiging
  • u bezorgt het via mail naar het algemene emailadres van de vestiging
  • u bezorgt het aan het onthaal van de vestiging

 

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, doen we ons uiterste best het gevraagde afschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen of de gevraagde inzage zo snel mogelijk te organiseren.  De wet op de patiënten rechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na ontvangst van uw aanvraag) waarin wij op uw aanvraag moet ingegaan.