Privacy

Privacyreglement

Carrewiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In ons gegevensbeschermingsbeleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Klik hier om onze privacy verklaring in te kijken.

Fotograferen, filmen en geluidsopnames

Als een zorggebruiker of bezoeker een therapeutische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de betrokken arts of therapeut die in beeld komt.  In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt.  Toestemming wordt sowieso enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en niet voor sociale media.

Wanneer u als zorggebruiker of ouder/voogd/partner een gesprek wil opnemen, vragen wij u om dit vooraf met de arts en/of therapeuten te bespreken.  Indien u zelf niet deelneemt aan het gesprek, is opname niet toegelaten.

In het algemeen is toestemming altijd vereist.  U kan nooit opnames maken van zorggebruikers, bezoekers, artsen, therapeuten of andere medewerkers zonder expliciete toestemming.

Indien we merken dat u uw plichten niet nakomt, zullen wij u hierover aanspreken.

Tijdens de behandelfase maken de therapeuten regelmatig gebruik van foto's.  Hiervoor vragen we steeds vooraf uw toestemming.

Geïnformeerde toestemming beeldbellen

Sinds 1 oktober 2022 is het toegelaten om onze zorggebruikers ook via digitale interventies te helpen.  Wij maken hiervoor o.a. gebruik van beeldbellen via Microsoft Teams. Via dit document willen u hierover graag informeren.

Je vrijwillige en geïnformeerde toestemming vragen wij bij het overlopen van de Samenwerkingsovereenkomst bij de start van het traject bij ons.