Klachtenprocedure

Ondanks ons streven naar hoge kwaliteit van zorg en een zorgvuldige manier van werken van alle medewerkers binnen Carrewiel, kan het gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt en dat u een klacht heeft over onze werking.

Wij zien klachten als een signaal om onze werking onder de loep te nemen en te bekijken wat we anders kunnen doen om zo onze kwaliteit te verhogen.

Hebt u klachten dan raden we u in eerste instantie aan om een medewerker en/of leidinggevende van de vestiging aan te spreken.  U kan zich richten tot de (behandelende) therapeuten, de coördinator of de onthaalmedewerker.

Alle medewerkers staan op elk moment, op een begripvolle en professionele manier open voor uw feedback.

Alle klachten worden zo snel en efficiënt mogelijk door de direct betrokken medewerker(s) opgenomen.  Samen met u wordt gezocht naar een oplossing.

Vindt u het toch moeilijk om iemand aan te spreken, dan kan u:

  • uw klacht in onze brievenbus aan de wachtzaal steken
  • uw klacht vermelden in de jaarlijkse bevraging van tevredenheid (tevredenheidsonderzoek)
  • klachtenformulier invullen: onze kwaliteitscoördinator neemt dan zo snel mogelijk met u contact op en overloopt nogmaals met u de klachtenprocedure.

Heeft u alsnog de indruk dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht of bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, of u wendt zich liever tot een externe instantie dan kan u zich richten tot:

Het Departement zorg, onze erkennende overheidsinstantie
door het invullen van het klachtenformulier
of het schrijven van een brief t.a.v. Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel

Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG)
www.oogg.be

Contactgegevens klacht via VAPH:
Hebt u een klacht? | VAPH

  • per mail via klachten@vaph.be
    vermeld in de mail uw naam en adres
  • per telefoon op het nummer 02/249 35 00
  • per brief aan het VAPH, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel