Wie helpen wij

Peuters, kleuters, kinderen tot 7 jaar en hun gezin kunnen in Carrewiel terecht. We richten ons daarbij op volgende doelgroepen:

600x400 1832 600x350

Kinderen met een Autismespectrumstoornis (ASS)

Elk kind met autisme is uniek en kijkt naar de wereld met een eigen bril waardoor sommige zaken anders worden ervaren.  Autisme bestaat in verschillende uitingsvormen en kan zowel bij lager, normaal als hoger begaafde kinderen voorkomen.

Als gevolg van een andere manier van informatieverwerking hebben kinderen met autisme vaak moeite met communicatie, sociale relaties en/of verbeelding.  Sommigen sluiten zich af voor hun omgeving, anderen zijn dan weer overdreven sociaal en ieders vriend.  Deze kinderen hebben vaak moeite met veranderingen in hun leven of in hun omgeving wat kan leiden tot o.a. frustratie of angst.

Hersenen en gedrag

Kinderen met een mentale beperking

Deze kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden en hun ontwikkeling verloopt over de hele lijn vertraagd.  Het resultaat van de IQ test die bij hen wordt afgenomen heeft een waarde lager dan 70.  Ze hebben moeite met het begrijpen van verhaaltjes, opdrachten, vragen en met het aanleren van nieuwe vaardigheden.  Hun motoriek en taal ontwikkelt minder vlot.

i284008264482362610. szw480h1280

Kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis

Hier gaat het om kinderen die een (rand)normale begaafdheid hebben en die moeilijkheden ondervinden op twee of meer ontwikkelingsdomeinen.  Kinderen met leerproblemen ondervinden moeilijkheden op het vlak van: 

  • lezen, spellen en/of rekenen
  • begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen; of het voeren van gesprekken
  • grove, fijne en/of schrijfmotoriek
  • visueel-ruimtelijke vaardigheden (puzzelen, bouwen met blokken, …)
  • onthouden, plannen en organiseren (executieve functies)

Daarnaast hebben deze kinderen soms aandachtsproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen.